Vizyonda bu hafta

 • Hobbit: Beklenmedik Yolculuk The Hobbit: An Unexpected Journey
 • Kanunsuzlar
 • Bitik şehir 2013
 • Efsane beşli Rise OF The Guardians
 • Mama
 • Pi'nin Yaşamı
 • Umut Işığım
 • Zincirsiz
 • Parker
 • Dünya Savaşı Z
 • Pasifik Savaşı
 • Sevimli Canavarlar Üniversitesi
 • Zor Kazanç
 • Acil Arama
 • Aşk Taktikleri
Metal Fırtına
Metal Fırtına

Metal Fırtına

Metal Fırtına

2013 Şubatında TBMM Bor ve Toryum üretimini yeniden düzenleyen “Stratejik Yeraltı Kaynaklar?” yasasını onar. Bu kanun stratejik sebeplere dayanarak bor ve toryum üretiminin özelle?mesini yasaklarken üretim kotalarını da düzenlemektedir. -Üretim kademeli olarak dü?ürülecektir.(!) Bu yasa uluslararası bir krize yol açar. Zira dünyanın en büyük bor üreticisi ham bor sat???ndan çekilmek üzeredir!

Dünya bor piyasalarında beklenen aşırı fiyat art???na ra?men üçüncü en büyük bor üreticisi ABD Türkiye’ ye nota çeker. Ama Türkiye geri adım atmaz. K?brıs savaş?ndan bu yana iki eski müttefik arasında ya?anan ilk gerçek kriz böylece patlak verir.

Krizin ilk meyvası ABD’ nin Bulgaristan ve Suriye ile yakınla?ması olur. Türk taraf? bu türden siyasi ve iktisadi manevralara kar?? haz?rlıklıdır. Ancak savaş olasıl??? hiç bir suretle de?erlendirilmez. Zira hem Türkiye böyle bir sebeple harcanamayacak kadar önemli bir müttefiktir, hemde böyle bir savaş siyasi ve ekonomik aç?dan tamamen mantıksız ve manasız gözükmektedir.

Ne var ki 23 Ocak 2015 geceyarısı beklenmeyen olur. Kuzey Irak’ta konu?lanm?? bir Türk Komando Piyade Bölü?ü ilk darbeyi alırken 101. Hava ?ndirme Tümeni, Irak sınırındaki Türk birliklerine kar?? saldırıya geçer. Ama bu hamle asıl darbenin sadece öncüsüdür. Akabinde Do?u Bulgaristan’ da konu?lanm??, Bezmer Üssü merkezli 77. Z?rhlı Tümen Kırklareli’ ye girer. -Bu tümen aylar önce 1 Şubatta ba?layaca?? duyurulan ve büyük protestolara sebep olan Bulgar-Amerikan Özel Tatbikatı için geçici olarak bölgeye konu?landırılm??tır .

Tümgeneral Hatton komutasındaki 77. Tümen hava deste?iyle Türk z?rhlı tugaylarını bertaraf ederek ?stanbul’ a doğru ilerlerken son darbe de vurulur. 104. hava indirme tümeni ?stanbul’u do?udan ku?atır. Trakya ve Anadolu üç koldan saldırıya u?ramaktadır.

Nihayetinde Türk Ordusu Kuzey Irak sınır hattını tutmayı ba?arsa da bat?da durum vahimdir. 72 saatten daha kısa bir sürede Trakya dü?mü?, ?stanbul i?gal edilmi?tir. 92 yıl sonra ?stanbul’ un yönetimi tekrar i?gal kuvvetlerindedir.

Türk Kuvvetleri güneyden Gelibolu-Tekirda? , do?udan ?ile-Gebze hattını zorlarken ?stanbul kendi direni?ine haz?rlanmaktadır. “Kurt” kod adlı eski Mit mensubu Yavuz K?l?ç ?stanbul’da halk direni?ini örgütlemekte, Gökhan Birda? ise istilanın arkasındaki asıl gerçe?in izini sürmektedir…

IMDB Puan?: Film henüz vizyona girmemi?.
Yapım: 2010, 2011 ~ Türkiye
Tür: Aksiyon, Dram, Macera, Politik, Savaş
Yönetmen: Levent Soyarslan
Senaryo: Levent Soyarslan
Senaryo (Kitap): Burak Turna, Orkun Uçar
Yapımcı: Mehmet Soyarslan, Murat Turhan, Levent Soyarslan
Filmin Websitesi: www.metalfirtina.com
Süre: 2 saat 20 dk
Gösterim Tarihi: 31 Aralık 2010 (Türkiye)

Yorum yaz

Sende yorum yaz!